Molenschot Fotografie
Image default
Dieren

Moet je vogels bijvoeren in de zomer?

Vogels zijn prachtige dieren die we vaak in onze tuinen en parken zien. Het is fascinerend om te zien hoe ze vliegen, zingen en voedsel zoeken. In de zomer kunnen vogels echter moeite hebben om genoeg voedsel te vinden, vooral tijdens periodes van droogte of hittegolven. Dit roept de vraag op: moeten we vogels in de zomer bijvoeren? In dit artikel bespreken we deze kwestie.

Waarom hebben vogels extra voeding nodig in de zomer?

In het algemeen hebben vogels een dieet dat bestaat uit insecten, vruchten, zaden en nectar. Tijdens het broedseizoen hebben ze extra eiwitten nodig om hun jongen groot te brengen en gezond te houden. Naarmate de zomer vordert, kan het steeds moeilijker worden voor vogels om voldoende voedsel te vinden omdat insecten minder beschikbaar worden en bessen rijpen en verdwijnen.

Daarnaast kan extreme hitte of droogte ervoor zorgen dat waterbronnen opdrogen of dat er minder insecten beschikbaar zijn voor vogels om op te jagen. Dit kan leiden tot ondervoeding onder volwassen vogels en zelfs tot sterfte onder jonge kuikens waarvan het dieet afhankelijk is van insecten.

 

Kunnen we helpen door bij te voeren?

Als mensen willen we graag helpen als we zien dat dieren lijden onder slechte omstandigheden. Bijvoeren lijkt daarom een logische oplossing om vogels te helpen tijdens de zomer. Het is echter belangrijk om dit op de juiste manier te doen.

Allereerst moet bijvoeren een aanvulling zijn op het natuurlijke dieet van vogels, niet vervangend. Vogels moeten nog steeds in staat zijn om hun eigen voedsel te vinden en mogen niet afhankelijk worden van menselijke interventie. Bijvoeren moet gezien worden als een tijdelijke maatregel om vogels door moeilijke periodes heen te helpen.

Ten tweede is het belangrijk om bijvoeding op de juiste plaats en op het juiste moment aan te bieden. Plaats voedersystemen of voederhuisjes op een veilige plek waar katten of andere roofdieren er niet bij kunnen komen en zorg ervoor dat ze schoon blijven. Bied ook alleen voedsel aan dat geschikt is voor vogels, zoals ongezouten pinda’s, zonnebloempitten of vetbollen.

Tot slot moeten we ons bewust zijn van de impact die onze acties kunnen hebben op de natuurlijke habitat van vogels. Overmatig bijvoeren kan leiden tot overpopulatie en verdringing van andere diersoorten in het gebied.

 

https://www.vogelhuisjes-kopen.nl/