Alles over outplacement

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeelslid niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie te midden van de werkgever en werknemer niet perfect is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het organisatie bankroet gaat en dat de werknemer of meerdere weeknemers zonder werk komen te zitten. Daarnaast bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol in onder meer het bepalen van uw loon, vakantiedagen, rechten, plichten,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het bedrijf, de bedrijf, de instelling,…

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen naar mijn kersverse personeelslid?

Het procesverloop

Het traject van outplacement in drie simpele stappen toegelicht:

Je bent net ontslagen door uw personeel en dat kan zwaar vallen voor een werknemer. Daarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerken en overzicht vangen. Daarnaast wordt er met u tezamen gekeken wat uw rechten en plichten zijn op dit moment en wordt uw situatie op dit moment duidelijk gecreëerd.

Persoonlijke groei

Verwerk van het dienstbeëindiging

Hulp bij solliciteren

Collectief ontslag

 

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als meerdere werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

10 werknemers van een organisatie die meer hierna 20 werknemers heeft en minder hierna 100 werknemers in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

30 werknemers van een organisatie waar dat kalenderjaar minstens 300 werknemers zijn tewerkgesteld

10% van de werknemers bij een organisatie waar op zijn minst honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je minstens 45 jaargang oud zijn en werken in een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt vervolgens heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder dan de helft bedraagt van een voltijdse werknemer In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een volkomen uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet bereikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als medewerker zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

 wat als ik mijn opzegtermijn niet doe

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

 

Wat is er veranderd?

 

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer richting een kersverse baan Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarop 30 jaargang geleden opgesteld in Amerika En daarna kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Onderwijl is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige systeem. Als je ontslagen wordt hierna kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het ontslag, Het ontdekken van begeren en competenties en sollicitatie begeleiding.